Nằm trong hoạt động seminar thường kỳ của khoa các nhóm nghiên cứu mạnh thuộc Kinh tế và Phát triển nông thôn, ngày 26 tháng 07 năm 2021, TS. Trần Đức Trí đại diện cho nhóm nghiên cứu mạnh Chính sách nông nghiệp đã trình bày bài viết với chủ đề “Modeling technical efficiency using stochastic frontier production function for panel data: An application in rice farming in Vietnam” (Ứng dụng hàm sản xuất biên stochastic với bộ dữ liệu lớn để xác định hiệu quả kỹ thuật của ngành lúa gạo ở Việt Nam). Seminar được tổ chức trên nền tảng online qua ứng dụng MS Teams với sự tham gia của trên 50 giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa.

leftcenterrightdel
 

Bằng các phương pháp nghiên cứu định lượng hiện đại với bộ số liệu lớn, TS. Trần Đức Trí đã có những phát hiện quan trọng trong quá trình nghiên cứu bao gồm: (i) Hiệu quả kỹ thuật của sản xuất lúa có xu hướng tăng qua các năm; (ii) Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật bao gồm: đất đai, giới tính, học vấn, kinh nghiệm và nhóm dân tộc của chủ hộ, thủy lợi, và tính manh mún của ruộng đất. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị chính sách như khuyến khích dồn diền đổi thửa; hoàn thiện hệ thống thủy lợi; tăng cường dịch vụ khuyến nông và đào tạo nghề nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúa gạo ở Việt Nam.

leftcenterrightdel
 

Bài trình bày đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ và thảo luận sôi nổi của giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa.

TS. Trần Đức Trí – Nhóm NCM Chính sách nông nghiệp