(chèn ảnh)

PGS.TS. NGUYỄN THỊ DƯƠNG NGA

Đơn vị : Kinh tế và PTNN
Thông tin liên hệ: 0912766246
Email: ngantd[at]gmail.com
 
 
Quá trình đào tạo Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Khen thưởng Lý lịch khoa học
 
 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp I                                   Thời gian đào tạo: 1992-1997

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung

- Ngành/Chuyên ngành:  Kinh tế nông nghiệp

- Tên luận văn/khóa luận: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay tại các hộ chăn nuôi bò sữa, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1997

2.  Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

Nơi đào tạo:    Đại học quốc gia Philippines Los Banos         Thời gian đào tạo: 2003-2006

- Hình thức đào tạo: Tập trung

- Ngành/Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

- Tên luận án: Spartial Integration of Rice Market in Vietnam

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 2007

 
 

 

GIẢNG DẠY

I. Sau đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Phương pháp nghiên cứu

 

2

Phát triển chuỗi giá trị

 

 3

 Kinh tế lượng nâng cao

 

 
 

II. Đại học

TT

Môn học

Tài liệu

1

Kinh tế lượng căn bản

 

2

Kinh tế lượng trong dự báo và phân tích KT

 

 3

 Phương pháp nghiên cứu kinh tế

 

 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 I. Lĩnh vực nghiên cứu

-        Lĩnh vực 1

-        Lĩnh vực 2

 

 

II. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia

TT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm

Kết quả nghiệm thu

1.          

3/2006-2/2008

Phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và tác động ảnh hưởng của chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

Cấp Bộ trọng điểm của Bộ NN và PTNT, giai đoạn 2006-2010

TG

Khá

2.          

2007

Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất và hợp tác trong chăn nuôi lợn ở miền Bắc Việt Nam

B2007-11-64

Thư ký

Tốt

3.          

2008-2009

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ
nông nghiệp xã, phường, thị trấn phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp tỉnh Hoà Bình

Cấp Bộ

Thư ký

Xuất sắc

4.          

2010

Các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp quản lý chuột hại lúa theo hướng bền vững sinh thái tại đồng bằng sông Hồng, Việt Nam

B2010-11-181;

Cấp Bộ

CN

Tốt

5.          

2009-2010

Tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng

B2009-11-128;

Cấp Bộ

TG

Tốt

6.          

2009-2011

Phát triển kinh tế hộ nông dân và kinh tế trang trại trong bối cảnh hội nhập ở miền Bắc Việt Nam

TTRIG2009-06-45

CN

Tốt

7.          

2011-2012

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kinh tế - kỹ thuật liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Cấp Bộ

Thư ký

Khá

8.          

2012-2017

Dự án LPS/2010/047 (Viên nghiên cứu chăn nuôi quốc tế tài trợ): "Giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh và nâng cao an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị lợn đối với các tác nhân quy mô nhỏ tại Việt Nam".

Hợp tác quốc tế

TG

 

9.          

2014-2017

Dự án ACIAR AGB/2012/059 (Đề tài do Chính phủ Úc tài trợ): "Xây dựng hệ thống sản xuất - kinh doanh rau hiệu quả, bền vững ở khu vực Tây Bắc, Việt Nam".

Hợp tác quốc tế

TG

 

10.      

2014-2017

Dự án ACIAR AGB/2012/060 (Đề tài do Chính phủ Úc tài trợ): "Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng cây ăn quả ôn đới ở khu vực Tây Bắc, Việt Nam".

Hợp tác quốc tế

TG

 

 
 

 

III. Công bố khoa học

TT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí

Mức độ tham gia (số tác giả)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1.      

2006

Mối liên hệ giữa giá gạo Việt Nam và Thái Lan

107-109

1

 

2.      

2009

Hybrid Rice Production in the Red River Delta: Farmers’ perspectives

243-257

2

 

3.      

2009

Economic Impact of Hybrid Rice in Vietnam: An initial assessment

258-272

2

 

4.      

2011

Tác động kinh tế của việc giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đối với người chăn nuôi tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

336-345

3

 

5.      

2011

Phát triển Kinh tế trang trại tỉnh Nam Định trong quá trình Hội nhập Kinh tế quốc tế

10-15

2

 

6.      

2012

Các yếu tố Kinh tế- xã hội ảnh hưởng tới việc áp dụng phương pháp quản lý chuột hại lúa theo hướng bền vững sinh thái tại Đồng Bằng sông Hồng, Việt Nam

80-104

7

 

7.      

2012

Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng

185-213

7

 

8.      

2012

Phân tích đánh giá hiệu quả đầu tư và tác động ảnh hưởng của chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

317-346

17

 

9.      

2013

Economic Performance of Clam Aquaculture in Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

97-106

2

 

10.  

2014

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nông nghiệp cấp xã của tỉnh Hòa Bình

805-811

3

 

11.  

2015

Quản lý sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

60-67

1

 

12.  

2016

Phát Triển sản xuất cam trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An

289-296

2

 

13.  

2016

Giải pháp xuất khẩu lao động tỉnh Bắc Giang

43-49

1

 

14.  

2016

Ứng xử của hộ gia đình trong tiêu dùng thịt lợn tại tỉnh Hưng Yên

29-35

1

 

15.  

2016

Một số giải pháp phát triển nghề nuôi cá lồng biển tại vịnh Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

1277-1285

3

 

16.  

2016

Phát triển nghề nuôi ngao bền vững vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa

96-104

3

 

17.  

2016

Phân tích chuỗi giá trị thịt lợn tỉnh Hưng Yên

90-102

4

 

18.  

2017

Hiệu quả kinh tế và vệ sinh thú y của hoạt động giết mổ thịt lợn nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

89-97

1

 

19.  

2017

Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

45-48

1

 

20.  

2017

Phát triển chăn nuôi bò thịt ở huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới

11-17

1

 

21.  

2017

Phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

844-851

1

 

22.  

2017

Giải pháp tăng cường liên kết trong tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chủ yếu tại tỉnh Ninh Bình

184-189

1

 

23.  

2017

Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thịt lợn: Tiếp cận từ các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt lợn quy mô nhỏ ở Việt Nam

52-61

1

 

24.  

2017

Giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Thanh Hóa

55-57

1

 

25.  

2017

Giải pháp huy động nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình

86-90

1

 

26.  

2017

Economic performance of Coffee and pepper intercropping in Quang Hiep commune

1277-1287

2

 

27.  

2017

Giải pháp để phát triển HTX ở tỉnh Vĩnh Phúc

56-58

1

 

28.  

2017

Chuỗi giá trị thịt lợn VietGAHP trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

42-51

1

 

29.  

2017

Phát triển chăn nuôi theo tái cơ cấu ngành: Trường hợp ngành chăn nuôi lợn ở Việt nam

92-97

1

 

30.  

2017

Pig production and farm income in the pig value chain in Hung Yen and Nghe An provinces

1301-1308

3

 

31.  

2017

Giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương

49-51

1

 

 
 

 

KHEN THƯỞNG

TT

Hình thức

Nội dung

Năm

1

Bằng khen cấp …

 

 

2

Danh hiệu …

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

-        LLKH tiếng Việt (sẽ tạo link download)

-        LLKH tiếng Anh (sẽ tạo link download)

 
  Cập nhật lần cuối: 18/12/2018     ---     Về đầu trang