Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

16/03/20

- 7h45: Họp giao ban online (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý).

- 9h00: Các bộ môn: KH&ĐT, KTTN&MT, PTĐL, PTNT triển khai tập huấn giảng dạy trực tuyến cho các giảng viên. Tại các BM.

- 10h00: Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo Học viện mở rộng về giảng dạy trực tuyến (Thành viên HĐ, C.Hiền). Tại HT.C

- 15h30: Hội nghị Đảng ủy duyệt Hồ sơ trước Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023 Đợt 4 (Chi ủy, T.Phong). Tại PH.1

Thứ 3

17/03/20

- Bộ môn Kinh tế triển khai tập huấn giảng dạy trực tuyến cho các giảng viên. Tại P.403

- 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2020 (C.Hiền). Tại PH.1

Thứ 4

18/03/20

- 14h00: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Học viện cho NCS Tạ Văn Tường, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (C.Hiền, C.Lê, T.Nguyên). Tại PH.3.

- 14h45: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Đỗ Thị Diệp, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, T.Dũng, T.Song và C.Nga). Tại PH.3

- 15h00: Họp triển khai giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 cho các khoa (Trưởng và phó trưởng Khoa, Trợ lý khoa học; Trưởng và thư ký các nhóm NCM). Tại PH.1.

- 15h30: Họp xét hồ sơ bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Phùng Trần Mỹ Hạnh, chuyên ngành Kinh tế phát triển (C.Hiền, T.Hà B, T.Cúc, T.Hà A). Tại PH.3

Thứ 5

19/03/20

Thứ 6

20/03/20

Thứ 7

21/03/20

Chủ nhật

22/03/20

- 16h30: Đại hội Chi bộ Sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tại P.404