Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, kế hoạch học tập/tiếp tục nghỉ học thay đổi hàng tuần nên Khoa chưa tổ chức buổi gặp mặt giao đề tài KLTN. Sinh viên chủ động liên hệ Bộ môn để nhận thông tin giáo viên hướng dẫn:

+ Bộ môn Kế hoạch và đầu tư:

PGS. TS. Nguyễn Tuấn Sơn – ĐT: 0912 352 323 – Email: tuanson207@gmail.com

+ Bộ môn Kinh tế:

TS. Nguyễn Tất Thắng – ĐT: 0919 448 688 – Email: nguyenduongthang@yahoo.com

+ Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và chính sách:

PGS. TS. Nguyễn Phượng Lê- ĐT: 0397 592 248 – Emai: nguyenphuongle@vnua.edu.vn

+ Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường:

PGS. TS. Nguyễn Mậu Dũng - ĐT: 0912 318 187 - Email: maudung@vnua.edu.vn

+ Bộ môn Phát triển nông thôn:

TS. Quyền Đình Hà - ĐT: 0903 275 650 – Email: haqdhau1@gmail.com

+ Bộ môn Phân tích định lượng:

TS. Nguyễn Hữu Nhuần – ĐT: 0913 095 647 – Email: nguyennhuan1977@gmail.com

(file đính kèm).

 

Sinh viên có thắc mắc đề nghị liên hệ Trợ lý đào tạo Khoa:

CV. Đinh Hải Chung – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn