Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

01/6/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 10h00: Họp Chi bộ khoa. Tại P.405.

- 10h00 – 17h00: Nhận đề thi, đáp án và mẫu phiếu chấm tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (Tiểu ban chấm thi). Tại Ban QLĐT – bàn 6.

- 13h30: Seminar “Phương pháp ABCD: Trường hợp nghiên cứu tại Ấn độ” – người trình bày TS. Mai Lan Phương. Tại P.405.

- 14h30: Seminar “Climate Change: From Mitigation to Adaptation" – người trình bày TS. Quyền Đình Hà. Tại P.405

- 15h30: Họp nhóm viết báo cáo kiểm định chương trình KTNN (BCN, các thầy cô phụ trách viết các tiêu chuẩn và thu thập minh chứng). Tại P.412

Thứ 3

02/6/20

- 8h15: Hội thảo “Xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng HTXNN ứng dụng CNC trong sản xuất và tiêu thụ rau quả” - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Bảo Dương (Khách mời và thầy cô quan tâm tới dự). Tại P.405

- 13:30 (2/6) - 17:30 (5/6):Chấm thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (Các thầy cô được phân công). Tại HT.B

Thứ 4

03/6/20

- 10h00: Họp Chi đoàn Cán bộ giảng dạy. Tại P.405

- 15h00: Họp nhóm báo cáo viên trình bày tọa đàm “Nhu cầu nguồn nhân lực và định hướng tương lai” trong khuôn khổ đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững” (Nhóm trưởng thực hiện đề án, báo cáo viên). Tại HT.C

Thứ 5

04/6/20

- 9h00: Họp xét chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 64 (BCN, Chung VP). Tại PH.1

Thứ 6

05/6/20

Thứ 7

06/6/20

Chủ nhật

07/6/20