Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/03/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 9h00: Sinh hoạt chuyên môn. Tại các BM.

- 10h00: Họp toàn khoa: Lấy thư giới thiệu Phó trưởng khoa (toàn thể viên chức, người lao động). Tại P.404

- 13h30: Họp cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự váo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023(Chi ủy, BCN khoa, CT HĐ khoa, CT công đoàn, Tổ trưởng tổ đảng, Trưởng bộ môn (là đảng viên), Bí thư LCĐ, bí thư CBSV, Bí thư CĐ CBGD). Tại P.404.

- 14h30: Hội nghị toàn thể đảng viên giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023. Tại P.404.

Thứ 3

03/03/20

Thứ 4

04/03/20

- 14h00: Họp về công tác nghiên cứu khoa học (BCN, CBVC, hợp đồng lao động có trình độ từ Tiến sĩ trở lên). Tại HT.A

Thứ 5

05/03/20

Thứ 6

06/03/20

Thứ 7

07/03/20

Chủ nhật

08/03/20