Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/5/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412

Thứ 3

05/5/20

- 07:00 (5/5) - 17:00 (6/5):Thực hiện đề án "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền nông nghiệp xanh và bền vững" tại Hà Nội (C.Hiền)

Thứ 4

06/5/20

- 14h00: Rà soát tên đề tài cao học 28 đợt 1 (BCN, trưởng BM, trợ lý sau đại học). Tại P.405

Thứ 5

07/5/20

Thứ 6

08/5/20

- 14h00: Lễ trao bằng tiến sĩ đợt tháng 5 năm 2020 (BCN,Giáo viên hướng dẫn và Tân tiến sĩ). Tại HT.C

Thứ 7

09/5/20

- 8h00: Đại hội Chi bộ SV khoa Kinh tế & PTNT. Tại P.405

Chủ nhật

10/5/20