Lịch làm việc mùa hè với cán bộ khối hành chính: Sáng từ 7h30 - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30

 

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

18/5/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 10h30: Lấy thư tín nhiệm Phó trưởng Bộ môn Phân tích đinh lượng (C.Hiền, viên chức và người lao động BM PTĐL, C.P.Anh). Tại P.405

- 13h30: Seminar “Yếu tố ánh hưởng đến lợi nhuận của hợp tác xã nông nghiệp huyện Yên Khánh, tỉn Ninh Bình” – người trình bày ThS. Hoàng Thị Hằng. Tại P.405.

- 14h30: Seminar “Thực trạng sản xuất chè hữu cơ của các nông hộ ở Việt Nam” – người trình bày TS. Tô Thế Nguyên. Tại P.405.

- 15h00: Họp Chi ủy khoa. Tại P.412

Thứ 3

19/5/20

- 7h30: BM KH&ĐT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.405.

- 8h30: Hội nghị cán bộ chủ chốtthực hiện quy trình bổ nhiệm lạiGiám đốc Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 (C.Hiền, T.Dũng, T.Thao). Tại HT.C

- 14h00: Họp Hội đồng Học viện (T.Thao). Tại PH.1.

- 14h00: Họp cấp ủy và BCN về qui hoạch cán bộ (BCN, Chi ủy, trợ lý tổ chức). Tại P412.

Thứ 4

20/5/20

- 7h30: BM KH&ĐT tổ chức thẩm đinh luận văn cho CH K27 đợt 1(cả ngày). Tại P.405

Thứ 5

21/5/20

Thứ 6

22/5/20

Thứ 7

23/5/20

Chủ nhật

24/5/20