Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/5/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.412.

- 9h30: Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng khoa KT & PTNT (Toàn thể CBVC, người lao động). Tại P.404.

- 10h30: Hội nghị phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ qui hoạch chức danh Trưởng, Phó khoa giai đoạn 2021-2026 (Thực hiện Bước 2 của công tác xây dựng qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026) (Toàn thể CBVC, người lao động). Tại P.404.

- 13h30: Seminar “Sự ưa thích rủi ro và các yếu tố ảnh hưởng tới sự ưa thích rủi ro của các hộ nông dân vùng cao Việt Nam” – người trình bày TS. Hồ Ngọc Cường. Tại P.405.

- 14h30: Seminar “Kinh nghiệm phong trào "Mỗi làng một sản phẩm - OVOP" của Nhật Bản, vận dụng vào "Mỗi xã một sản phẩm - OCOP" ở Việt Nam” – người trình bày PGS.TS. Quyền Đình Hà. Tại P.405

Thứ 3

26/5/20

- 15h00: Tập huấn nghiệp vụ thành viên Ban Coi thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (C.Diệp, C.Nhài, T.Phong, C.P.Anh, C.Phương VP). Tại HT.A

Thứ 4

27/5/20

- 8h00: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng về công tác qui hoạch cán bộ (Chi ủy, Trưởng, Phó Khoa và Trưởng các Bộ môn). Tại P.412.

- 9h30: 9h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo (Chi ủy, BCN, trợ lý tổ chức). Tại P.412

- 19h45: Hội nghị Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (Uỷ viên BCH Liên chi đoàn, UV BCH Liên chi hội, Thành viên các đội tình nguyện, Bí thư, Lớp trưởng các lớp). Tại HT.A

Thứ 5

28/5/20

- 14h00: Họp xét chuyên ngành đào tạo cho sinh viên khóa 64 (BCN, Chung VP). Tại PH.1

Thứ 6

29/5/20

- 14h00: Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt các thí sinh tham dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020. Tại P.404

Thứ 7

30/5/20

- 6h30: Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (cả ngày)(các CB được phân công). Tại GĐ Nguyễn Đăng

Chủ nhật

31/5/20

- 6h30: Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 (các CB được phân công). Tại GĐ Nguyễn Đăng