Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/4/20

- 7h45: Họp giao ban (BCN; Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405

- 13h30: Seminar “Áp dụng công cụ Kiểm toán xã hội Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp” – người trình bày: TS. Nguyễn Minh Đức. Tại P.405.

- 14h30: Seminar “Cân bằng cán cân thanh toán (Balance of Payment - BOP): các yếu tố ảnh hưởng cơ bản” – người trình bày: GS.TS. Nguyễn Văn Song. Tại P.405.

- 15h00: Thẩm định LATS cấp Bộ môn cho NCS. Nguyễn Thị Dung (GV Bộ môn, NCS và GVHD).Tại P.404.

- 17h00: Thẩm định LATS cấp Bộ môn cho NCS. NCS. Trần Thu Hà (GV Bộ môn, NCS và GVHD).Tại P.404.

Thứ 3

28/4/20

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Đỗ Thị Diệp, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Thành viên HĐ, thầy cô quan tâm tới dự). Tại P.405

- 9h00: Họp về công tác đào tạo (C.Hiền). Tại HT.C

- 15h00: Họp triển khai công tác hợp tác với một số trường THPT, cơ quan, đơn vị (C.Hiền). Tại PH.6

Thứ 4

29/4/20

Thứ 5

30/4/20

07:30 (30/4) - 17:00 (3/5): Nghỉ Lễ ngày 30/4 và 1/5

Thứ 6

01/5/20

Thứ 7

02/5/20

Chủ nhật

03/5/20