Theo Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo điều kiện nộp đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

    Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ của chương trình đào tạo theo học (tính đến hết học kỳ thứ 5) và có điểm tích lũy từ 2.0 trở lên hoặc sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy bắt buộc của Chương trình đào tạo chỉ còn lại khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký KLTN.

Sinh viên đủ điều kiện, có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đề nghị:

-         Đăng ký đầy đủ thông tin vào form online Đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp HK2  năm học 2019 – 2020. Link: http://forms.gle/znL4LJjmkqBrXpXf7

Hạn chót đăng ký thông tin là ngày 27/02/2020. Căn cứ vào số lượng sinh viên có nhu cầu làm KLTN đợt bố sung và kế hoạch đào tạo của Học viện, Khoa sẽ có thông báo kế hoạch giao đề tài (hình thức và thời gian bắt đầu làm KLTN) sau.

-         Làm Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (Số thứ tự 2 của phần biểu mẫu đại học trên trang Web Khoa, link:  http://ktptnt.vnua.edu.vn/bieu-mau.html), nộp cho Trợ lý đào tạo (CV. Đinh Hải Chung – P.414, Nhà hành chính – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn). Thời gian nộp đơn sẽ có thông báo sau.

Sinh viên chỉ được giao đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp đợt bố sung học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 khi có đăng ký online học phần khóa luận tốt nghiệp đúng chuyên ngành đào tạo và có nộp đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp.