Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

29/11/21

- 7h45: Họp giao ban (BCN, Trưởng/Phó BM, CTCĐ, BTCB, BTLCĐ, các trợ lý). Tại P.405.

- 8h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 (Phiên họp thứ nhất) (T.Chung). Tại PH.1

- 9h00: Các BM sinh hoạt chuyên môn.

- 10h00: Tổng hợp, rà soát Báo cáo hậu kiểm Hồ sơ mở ngành đào tạo (Các Khoa chuẩn bị đầy đủ cá báo cáo và minh chứng kèm theo) (BCN, BM PTĐL). Tại HT.C

- 14h00: Seminar “Tổng quan về liên kết trong chăn nuôi lợn tại Việt Nam” – người trình bày: ThS. Giang Hương, nhóm NCM Liên kết kinh tế và phát triển thị trường. Online.

Thứ 3

30/11/21

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Tô Thị Thùy Trang, ngành Kinh tế nông nghiệp (Thành viên HĐ). Tại P.405

Thứ 4

01/12/21

- 8h00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 (Phiên họp thứ 2) (T.Chung). Tại PH.1.

- 8h00: Hội nghị Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng về "Học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và thông báo nhanh kết luận Hội nghị lần thứ 3, lần thứ 4 của Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII. Online trên MS Team, Bí thư CB tham gia offline tại HT.C

- 8h30: Bảo vệ luận án cấp Bộ môn cho NCS Vi Tiến Cường, ngành Quản trị nhân lực (THành viên HĐ). Tại P.405

- 14h00: Họp đánh giá đảng viên cuối năm (Chi ủy, BCN Khoa, các Tổ trưởng tổ đảng, Trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ khoa). Tại P.405

Thứ 5

02/12/21

- 14h00: Họp về đề án "chăm sóc, hỗ trợ sinh viên" (C.Hiền). Online.

- 16h00: Họp về kế hoạch viết bài, đưa tin về học sinh THPT nhận học bổng "Ươm mầm tài năng" (C.Hiền). Online

Thứ 6

03/12/21

Thứ 7

04/12/21

- 7h30: Hội thảo“Phát triển bền vững chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhãn” (NhómNC mạnh Liên kết kinh tế và Phát triển thị trường,Lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp,Các diễn giả quan tâm, các giảng viên khoa Kinh tế & PTNT,NCS và học viên). Tại HT.C và Online

Chủ nhật 05/12/21