Theo kế hoạch đào tạo, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức đoàn hướng dẫn cho sinh viên đi thực hành nghề nghiệp từ ngày 09/05/2022 đến hết ngày 19/06/2022. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách dự kiến sinh viên đã đăng ký và đủ điều kiện đi thực hành nghề nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Danh sách kèm theo thông báo).

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách:

-         Hoàn thiện thông tin cá nhân theo link dưới đây:

LINK HOÀN THIỆN THÔNG TIN CÁ NHÂN

-         Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, thông báo của Khoa; giữ liên lạc với các thầy cô hướng dẫn, các bạn sinh viên cùng nhóm và tham gia đầy đủ các buổi tập huấn trước khi xuống địa điểm thực hành nghề nghiệp; tuân thủ nghiêm các quy định của đoàn thực hành nghề nghiệp.

Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kế hoạch thực hành nghề nghiệp có thể có sự thay đổi, Học viện và Khoa sẽ có thông báo sau.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ:

-         TS. Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng đoàn THNN – Điện thoại: 0983584759; Email: huyenquyet2002@gmail.com

-         CV. Đinh Hải Chung – Trợ lý đào tạo Khoa - P.414, Nhà hành chính – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn

Danh sách sinh viên dự kiến đi thực hành nghề nghiệp

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký