Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học 1 năm học 2023 - 2024 (Link kèm theo)

Danh sách Dự kiến đợt 1