Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập căn cứ trên kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2023 - 2024:

Danh sách học bổng

Sinh viên có thắc mắc về học bổng đề nghị liên hệ Trợ lý đào tạo: CV. Đinh Hải Chung - ĐT/Zalo 0913050113.

Hạn chót thắc mắc: đến hết ngày Thứ 2 ngày 08/04/2024.