Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp, dự kiến lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học đợt xét công nhận tốt nghiệp tháng 01/2024:

- Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

- Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét công nhận tốt nghiệp tháng 01/2024

- Danh sách sinh viên nợ thủ tục ra trường

Sinh viên còn nợ thủ tục ra trường cần hoàn thành trả nợ hết các thủ tục mới được nhận bằng tốt nghiệp.