Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp đợt bố sung học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (Danh sách dự kiến kèm theo ).

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin, sinh viên có thắc mắc liên hệ:

Trợ lý đào tạo: CV. Đinh Hải Chung – ĐT: 0913.050.113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn

Kế hoạch giao đề tài và thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp Khoa sẽ thông báo sau.