THÔNG BÁO

v/v kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành thủ tục sau bảo vệ

khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 (đợt 2.1)

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 (file điểm đính kèm ).

Kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên có thắc mắc về điểm xin liên hệ: CV. Đinh Hải Chung (0913.050.113) trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả.

Sinh viên đã bảo vệ và công nhận kết quả bảo vệ đề nghị hoàn thành thủ tục sau bảo vệ trong vòng 7 ngày kể từ khi công bố kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ từ 8,5 trở lên: nộp 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp bìa cứng để lưu Thư viện Khoa + 01 quyển KLTN bìa mềm để lưu thư viện Học viện (Bản nộp Học viện cần có: "Bản cam kết đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng" "Giấy xác nhận thực tập của cơ sở thực tập" bản ký chính, dấu đỏ; đóng ở cuối quyển KLTN) cho trưởng/phó nhóm của tiểu ban bảo vệ.

- Các sinh viên đạt điểm bảo vệ dưới 8,5: nộp 01 quyển KLTN bìa mềm để lưu thư viện của Học viện (Bản nộp Học viện có: "Bản cam kết đã chỉnh sửa theo góp ý hội đồng"  "Giấy xác nhận thực tập" bản chính dấu đỏ đóng ở cuối quyển KLTN) cho trưởng/phó nhóm của tiểu ban bảo vệ.

- Tất cả sinh viên nộp/gửi 02 file khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo góp ý của thầy cô tiểu ban chấm khóa luận tốt nghiệp (01 bản file PDF và 01 bản file Words) cho trưởng/phó nhóm các tiểu ban (Đặt tên file: Mã SV_Họ và tên_TB …).

- Trưởng/phó nhóm các tiểu ban tập hợp file KLTN; quyển KLTN bản cứng của các bạn trong tiểu ban, nộp theo tiểu ban về Thư viện Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn: Phòng 107 – Giảng đường Nguyễn Đăng cho CV. Nguyễn Thị Phương Lan – ĐT: 0977.146.582 trong thời gian 7 ngày kể từ ngày thông báo kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

 

Lưu ý:

+ Sinh viên hoàn thành đầy đủ, đúng hạn học phí học kỳ 2 năm học 2023 – 2024, nếu không sẽ bị hủy kết quả khóa luận tốt nghiệp.

+ Sinh viên không hoàn thành thủ tục sau bảo vệ sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

TRƯỞNG KHOA

Đã ký