Theo Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo điều kiện nộp đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 như sau:

Sinh viên không trong thòi gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên tại thời điểm xét giao đề tài khóa luận; Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ của chương trình đào tạo theo học (tính đến hết học kỳ thứ 5) và có điểm tích lũy từ 2.0 trở lên hoặc sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của Chương trình đào tạo chỉ còn lại khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký KLTN.

Sinh viên đủ điều kiện, có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đề nghị:

-         Điền đầy đủ thông tin online Đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1  năm học 2023 – 2024 trước ngày 12/05/2023. Link đăng ký thông tin:

Link đăng ký

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6aR85kIKoDN5ttn4GGytV2T2NZWVZvVmOYava7Z2Y_AE9Yw/viewform?usp=pp_url)

-         Làm Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (Số thứ tự 2 của phần biểu mẫu đại học trên trang Web Khoa, link:  https://ktptnt.vnua.edu.vn/bieu-mau.html), nộp cho Trợ lý đào tạo (CV. Đinh Hải Chung – P.414, Nhà hành chính – ĐT/Zalo: 0913050113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn) trước 11h00 ngày 12/05/2022 để Khoa tổng hợp danh sách gửi Ban Quản lý đào tạo. Sinh viên đến nộp đơn mang theo giấy tờ cá nhân (Thẻ sinh viên, thẻ căn cước ...), không nộp hộ đơn đăng ký làm KLTN.

Sinh viên chỉ được giao đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp đợt chính (đợt 1) học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 khi có Đơn đăng ký làm KLTN và hoàn thành đầy đủ, chính xác thông tin vào form thông tin online. Danh sách sinh viên đủ điều kiện và kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 Khoa sẽ thông báo sau.

(Lưu ý: Trong học kỳ làm Khóa luận tốt nghiệp, Sinh viên được phép đăng ký học thêm tối đa 6 tín chỉ ngoài Khóa luận tốt nghiệp)