Theo Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn thông báo điều kiện nộp đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

Sinh viên đã tích lũy ít nhất được 70 % số tín chỉ của chương trình đào tạo theo học (tính đến hết học kỳ thứ 5) và có điểm tích lũy từ 2.0 trở lên hoặc sinh viên đã hoàn thành đủ số tín chỉ tích lũy của Chương trình đào tạo chỉ còn lại khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm tích lũy từ 1.95 trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký KLTN.

Sinh viên đủ điều kiện, có kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đề nghị:

-         Điền đầy đủ thông tin online Đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2  năm học 2022 – 2023 trước ngày 21/11/2022. Link đăng ký thông tin:

Link đăng ký

-         Làm Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp theo mẫu (Số thứ tự 2 của phần biểu mẫu đại học trên trang Web Khoa, link:  https://ktptnt.vnua.edu.vn/bieu-mau.html), nộp cho Trợ lý đào tạo (CV. Đinh Hải Chung – P.414, Nhà hành chính – ĐT: 0913 050 113 – Email: dhchung@vnua.edu.vn) trước 11h00 ngày 21/11/2022 để Khoa tổng hợp danh sách gửi Ban Quản lý đào tạo.

Sinh viên chỉ được giao đề tài làm Khóa luận tốt nghiệp đợt chính (đợt 1) học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 khi có Đơn đăng ký làm KLTN và hoàn thành đầy đủ, chính xác thông tin vào form thông tin online. Danh sách sinh viên đủ điều kiện và kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 Khoa sẽ thông báo sau.

 

 

TRƯỞNG KHOA