Tuần vừa qua, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học công nghệ “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Hồi Yên Minh” cho sản phẩm Hồi của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang” do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang giao cho Viện Kinh tế & Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, đoàn cán bộ dự án gồm ThS. Bùi Văn Quang, chủ nhiệm dự án, và ThS. Trần Thế Cường, thành viên chính dự án, và các thành viên khác đã tiến hành triển khai các hoạt động để hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN. Nhóm dự án đã tổ chức hội thảo và thảo luận tại vùng sản xuất chính cây hồi là xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang với sự tham gia đông đủ của đại diện UBND huyện Yên Minh (Phòng Kinh tế - Hạ tầng), UBND xã Ngọc Long, UBND xã Lao Và Chải, các xã trên địa bàn và các chủ thể là người sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã và cơ sở chế biến sản phẩm hồi trên địa bàn.

leftcenterrightdel
ThS. Bùi Văn Quang, chủ nhiệm dự án, chia sẻ thông tin tại Hội thảo 

Trên cơ sở hoạt động khảo sát và tổng hợp thông tin trước Tết nguyên đán 2023, các trình tự chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ NHCN được trình bày để các thành viên tham gia nắm bắt đầy đủ cùng với đó là các lợi ích từ việc đăng ký bảo hộ NHCN “Hồi Yên Minh” đã được chia sẻ.

leftcenterrightdel
ThS Trần Thế Cường và Ông Nguyễn Thăng Kiêm – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế - Hạ tầng điều hành Hội thảo. 

Trong quá trình thảo luận, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã và chủ thể đã trao đổi sôi nổi để làm rõ các nội dung xây dựng hồ sơ như bản đồ vùng bảo hộ, mẫu nhãn hiệu cũng như các quy chế cần thiết để đảm bảo tính bảo hộ cao nhất đối với sản phẩm. Bên cạnh đó, các định hướng phát triển NHCN sau khi đăng ký thành công cũng được chia sẻ sôi nổi.

leftcenterrightdel
 Chủ thể trên địa bàn huyện Yên Minh thảo luận về đăng ký nhãn hiệu

Sản phẩm hồi tại Yên Minh tuy đã được quan tâm phát triển trong nhiều năm trở lại đây nhưng khu vực địa lý còn hạn chế, các sản phẩm chế biến từ hồi chưa đồng bộ mà một trong những nguyên nhân xuất phát từ các hạn chế trong quản lý tiêu chuẩn chất lượng và quản lý thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Do vậy, các hoạt động của dự án hy vọng đặt nền móng đầu tiên cho việc thúc đẩy phát triển thị trường theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm mang NHCN “Hồi Yên Minh” của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Trần Thế Cường

Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế & PTNT