Theo kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn tổ chức gặp mặt các sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1 học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2.1):

Danh sách sinh viên và tiểu ban bảo vệ

-         Thời gian gặp mặt: 08h00, thứ 5 ngày 06 tháng 06 năm 2024

-         Địa điểm gặp mặt: Giảng đường Nguyễn Đăng – Phòng 308

-         Thời gian bảo vệ KLTN: từ thứ 3 ngày 11 tháng 06 năm 2024

-         Địa điểm bảo vệ: tầng 4 Nhà Hành chính, Khoa Kinh tế và PTNT

Ban Chủ nhiệm Khoa yêu cầu các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Lưu ý:

1/ Yêu cầu tất cả sinh viên ký tên vào danh sách theo chuyên ngành đào tạo tại buổi gặp mặt. Sinh viên không ký tên tự chịu trách nhiệm nếu không được cập nhật kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

2/ Yêu cầu tất cả sinh viên chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho ý kiến về chương trình đào tạo mình theo học qua link khảo sát dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzX_BSLDeylquqFCImkJlEAkM_2Xy0kWnCZ3fp-Dc5QvaaSg/viewform?usp=pp_url

 

TRƯỞNG KHOA

Đã ký