DANH MỤC CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

Mã ngành

Ngành

Chuyên ngành

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN

18

7310101

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế phát triển

19

7310104

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

Kế hoạch và đầu tư

20

7620115

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

21

7310109

Kinh tế tài chính

Kinh tế tài chính

30

7620116

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

32

7310110

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

35

7340411

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO (giảng dạy bằng tiếng Anh)

2

7620115E

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

3

7310101E

Kinh tế tài chính

Kinh tế tài chính

 


Bạn chưa thiết lập cài đặt Module

KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Địa chỉ: Tầng 4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617605 - Fax: 84.024.62617605 / ktptnt@vnua.edu.vn  | Liên hệ | Sitemap